NL – Investeer via een lening

Boerderij Polderzicht

Help nu met een lening van 10 €


Draag bij aan een groener Ouder-Amstel

We zoeken met spoed tientjes-investeerders om de subsidie te blijven garanderen.

Om te mogen starten met het mega-zonnepanelenproject bij boerderij Polderzicht, zijn voor Ouder-Amstel Energie in totaal 80 investerende leden vereist. Daarvoor hebben we je hulp nodig.

Het project bij boerderij Polderzicht vordert gestaag. We hebben sinds vorige week definitieve overeenstemming over de voorwaarden om het dak te mogen gebruiken. De daadwerkelijke aansluiting op het net laat echter op zich wachten vanwege de aanleg van een transformatorstation. 

Hier wordt het verhaal wat ingewikkeld. Om de toegekende subsidie te blijven garanderen, moeten we voor het project Polderzicht vóór 15 juni een lijst overleggen met 80 leden die aan het project deelnemen. Dit, terwijl we nog geen uitsluitsel kunnen geven over de startdatum van het project vanwege de aansluiting op het net.

Het heeft nu nog geen zin om het benodigde bedrag (van ongeveer €260.000) op te halen. In plaats daarvan vragen we je deel te nemen aan het project via een kleine lening van € 10. We vergoeden hierover elk jaar 3.5% en betalen het bedrag uiterlijk na 16 jaar terug. Wanneer de aansluiting op het net bijna klaar is, willen we het resterende bedrag lenen. Als je nu voor € 10 mee doet, verplicht je je niet om later ook mee te doen.

De komende weken zullen we niet alleen actief nieuwe leden voor het project bij boerderij Polderzicht gaan werven (via een publicatie in het Ouder-Amstel Weekblad), ook gaan we samen met boer Korrel en de wethouder een bord plaatsen bij de boerderij. Zo hopen we de benodigde 80 investerende leden te waarborgen.

Je kunt mee doen als je lid bent. Ben je nog geen lid, meld je dan hier aan. Ben je wel lid, dan kun je meedoen door je aan te melden via onderstaand formulier. We sturen je dan een mail ter bevestiging van je aanmelding. Iets later sturen we je een mail met de afspraken over de lening van €10, vastgelegd in een lening-overeenkomst. Met het overmaken van het geld ga je akkoord met die afspraken.

Voor alle duidelijkheid: de coöperatie heeft geen winstoogmerk. Het geld dat wordt verdiend met de verkoop van stroom en wordt ontvangen als subsidie vloeit terug naar de eigenaar van het dak (de familie Korrel in dit geval) en naar de leden van de coöperatie die geld ter beschikking hebben gesteld.

Investeringsformulier Polderzicht 10 euro